Ett företags image är viktigt, oavsett om man finns online eller i fysisk butik/på ett fysiskt kontor.

I ett allt ökande fokus på webben, där allt fler vardagliga sysslor förflyttas över digitalt, har vikten att utveckla affärsidéer för webben ökat lavinartat. Nya tjänster dyker ständigt upp med olika idéer om hur man kan tillfredsställa mer eller mindre uttalade behov. Det är oftast kostnadsmässigt fördelaktigt att rikta in sin verksamhet mot webben då du vanligtvis slipper de ekonomiska risktagningarna som olika logistiklösningar kan innebära.

Vad gäller butiker är det viktigt att de har en behaglig butiksinredning. För att få tips på butiksinredningar kan du exempelvis surfa runt på nätet och se andra butikers foton att inspireras av.