Luften i våra hem och på våra arbetsplatser påverkar hur vi mår och hur vi presterar. Därför är en investering i inomhusluften en investering i vårt välbefinnande.

Luften är viktig för oss. Det är genom luften som vi får syre, som alla celler i kroppen behöver. Utan syre kan vi inte leva. Både i hemmen och på många arbetsplatser är dålig luft ett stort problem. Det kan t.ex, handla om luftkvaliteten på en förskola, vilket man kan läsa om här.

Luftkvaliteten i en byggnad påverkas dels av vilka ämnen som kommer in i luften utifrån, men också av ämnen som kommer från själva byggnaden, och från de aktiviteter som utövas i byggnaden. Ventilationen kan variera i kvalitet, men bra ventilation vädrar ut en hel del av de skadliga ämnen som annars kan finnas i luften. Dessa ämnen kan annars irritera luftvägarna, och ge upphov till olika sjukdomar vid långvarig exponering.

Förbättra inomhusluften

En bra ventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden är viktig för att luftkvaliteten ska vara bra. Ventilationen ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar från byggnad, inredning och boende, oberoende av belastning, väder, årstid och temperatur. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Dessutom kan för höga halter av radon uppkomma.

Av dessa anledningar är det viktigt att vidta åtgärder för att hålla bra luftkvalitet inomhus. Varför inte investera i en luftrenare? Coway luftrenare – bäst i test hittar du här.

Det finns också andra saker du kan göra. Alla krukväxter bidrar till att förbättra inomhusluften, eftersom de tar upp koldioxid och avger syre, men vissa växter är bättre än andra. Murgröna tar upp giftiga ämnen från luften bra, vilket man kan läsa mer om här. En annan bra växt är svärmorstunga.